112 Acil Operasyon Yönetim Sistemleri

En son teknolojiler kullanılarak geliştirilen Armakom 112 Acil Operasyon Yönetim Sistemi, çok uzun süredir yurtiçi ve yurtdışında yapılan çalışmalar ve bu konuda edinilen tecrübeler doğrultusunda ülkemiz 112 Acil ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmıştır.

 

Sistem; gereksiz çağrıların önlenmesi, standart veri girişi, sistematik operasyon yönetimi, düzenli veri akışı, performans yönetimi, mobil ekiplerin kontrolü, adres tespiti, ulaşım sürelerinin kısaltılması gibi önemli ihtiyaçlar için etkin çözümler sunmaktadır.

 

Genişleyebilir teknolojik altyapısı sayesinde sadece kapasite artırımı ve yazılım ilaveleri ile tüm acil servislerin tek bir çatı altında yönetilmesi için uygun hale getirilmiştir.

 

Sistem Modüler yapıda geliştirildiğinden isteğe bağlı olarak bir bütün halinde ya da aşamalı olarak devreye alınabilmektedir. Ana yapı diğer modüllerin sonradan entegrasyonuna hazır olarak teslim edilmektedir.